MESAJLARIM
Müslümanlar birbirlerine merhamet etmeyi öğrenemedikleri müddetçe, dünyanın her yerinde müslümanlara zulmeden küfür güçlerinden de merhamet bekleyemezler.
Ümmetin Vahdeti // (Faruk Köse)

Facebook da paylaş   Google da paylaş   Twitter da paylaş

(2921)

Etiketler: İslam |  Kur'an |  şeriat |  din |  iman |  cihad |  Türkiye |  Muhammed |  Allah |  müslüman |  zulüm |  zalim |  mazlum |  yahudi |  halk |  devlet |  siyaset |  hukuk |  kanun |  yasa |  anayasa |  Faruk Köse |  insan |  insan hakları |  medyatizma |  politika |  meclis | 


Adı Soyadı
E-Mail

0 karakter girdiniz. | 1000 karakter kaldı.
Medyatizma Yandaki numarayı giriniz

 
YORUMLAR
Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım. Bu ümmete vahdet lazım. (Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya denir.)
Vahdet için evvela TEVHİD lazım.(Allah'tan başka ilâh olmadığına inanmak.”) DİKKAT.! Püf noktası... Hz.Muhammede inanmadığını söyleyenlere hitaben....
İSLÂM AKİDESİ (İLİMLER PAKETİ)
Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır. Akidenin delilinin kesin olması lazımdır. Çünkü Allahu Teâla zannî olana itikat edenleri zemmederek şöyle buyurmuştur : "Onlar zandan başkasına tabi olmazlar. Halbuki, zan haktan bir şey ifade etmez." [5]
Bu hitapla akide hakkında konuşurken zanna tabî olanları teşhir edip azarlamıştır. Allahu Teâlâ zanna bir delalet (sapıklık) olarak itibar etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ; "Eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar." [6] buyurmuştur.
Allah zanna hiç bir zaman ilim (kesin delil) olarak itibar etmemiştir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurdu : "Onunla (inandıklarıyla) ilgili kendilerinde ilim (kesin delil) yoktur. Ancak, zanna uyarlar. Halbuki zan, haktan bir şeyi ifade etmez." [7]
[5] Necm : 28
[6] En'am : 116
[7] Nisa : 157
MÜSLÜMANLARIN GENELİNDE İSLÂMÎ ÖLÇÜNÜN HAKİM OLMAYIŞI.İSLÂM DEVLETİ HİLAFET'E GİDERKEN MESELELERİMİZ; BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.. DEVLET KURULUNCAYA KADAR MÜSLÜMANLARIN İYİLEŞMESİNİN REÇETELERİ..
Bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez. (Rad-11)
KURANI ANLAMAM DİYENLERE....
Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilemanalardır.DİKKAT.DİKKAT İSLAM DÜŞMANI ,MÜSTEŞRİKLERDEN UYGULAMAKTA OLDUKLARI TAKTİKLERDEN DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞUNLUK İLKESİ...
KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR!
MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI.. SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN? MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSLÂMÎ KİŞİLİK VE TAVIRDAN VAZGEÇMEMELİDİRLER
CİHADIN İSLAMDAKİ YERİ,KONUMU...
TEKFİRİN AÇIKLAMASI.

18.11.2015 / Huseyin Şaşmaz

E-Posta: farukkose@hotmail.com       -       Twitter: https://twitter.com/FarukKose52